اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

مدیر تحصیلات تکمیلی تودیع و معارفه شد

مدیر تحصیلات تکمیلی تودیع و معارفه شد

تودیع و معارفه مدیر تحصیلات تکمیلی

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر سلیمان نژاد از زحمات جناب آقای دکتر همتا برای مدت مسئولیت شان تشکر و قدر دانی نمودند، ایشان در ادامه افزودند: دانشگاه اراک باید به هدف3.5 درصد در گسترش حوزه تحصیلات تکمیلی برسد.

نکته بعد گسترش و جذب دانشجوی دکتری و پژوهش محور در دانشگاه باشد. ایشان گفتند: باید چاپ مقالات در رده بندی با کیفیت بالا Q1 و Q2 انجام گیرد. در پایان هم آرزوی موفقیت برای دکتر آبنوسی در امور محوله را داشتند.

دکتر آبنوسی نیز از معاونت های پژوهشی و پشتیبانی توسعه منابع انسانی تقاضا داشتند تا در اهداف و چشم انداز تحصیلات تکمیلی ایشان را یاری و کمک نمایند.

در پایان جلسه هم معاونین محترم دانشگاه از زحمات و تلاش های دکتر همتا قدردانی و تشکر نمودند.


دانشکده ها

ویدیو ها