مدیر کل دفتر فنی و عمرانی وزارت عتف خبر داد:تسریع در ساخت خوابگاه های متاهلی در دانشگاه اراک

مدیر کل دفتر فنی و عمرانی وزارت عتف خبر داد:تسریع در ساخت خوابگاه های متاهلی در دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک مهندس اکبرپور مدیرکل دفتر فنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه ششم مهرماه با حضور در دانشگاه اراک، از طرح های عمرانی در دست احداث این دانشگاه بازدید و در جریان پیشرفت فیزیکی آنها قرار گرفت.

مهندس اکبر پور در حاشیه این بازدید گفت:آنچه در بازدید از پروژه های عمرانی دانشگاه اراک شاهد بودیم نسبت به دانشگاه های دیگر از پیشرفت خوبی برخوردار هستند و این نشان دهنده یک همیت از سوی مدیریت دانشگاه برای اتمام پروژه های نیمه تمام است.

وی هدف از حضور خود در اراک را تسریع در شروع فرآیند خوابگاه های متاهلی بیان کرد و افزود : تهیه زمین برای احداث خوابگاه های متاهلی و همچنین مسکن دانشگاهیان امر مهم است و هدف وزارت خانه این است این دو پروژه ملی در سطح دانشگاه ها به سر انجام برسد.

مدیر کل دفتر فنی و عمرانی وزارت عتف بیان کرد:با توجه به ظرفیت هایی که در دولت مردمی در بحث مولد سازی وجود دارد دانشگاه ها میتوانند پروژه ها را با سرعت به اتمام برسانند.

آدرس کوتاه :