مراسم اعتکاف دانشجویی با حضور 960 نفر از دانشجویان

مراسم اعتکاف دانشجویی با حضور 960 نفر از دانشجویان

مراسم اعتکاف دانشجویی با حضور 960 نفر از دانشجویان

مراسم روح بخش و معنوی اعتکاف با حضور 960 نفراز دانشجویان شهر اراک درمصلی و مسجد امام علی(ع) شهرک بعثت برگزارگردید .در مراسم اعتکاف امسال  مصلی شهر اراک جهت اسکان دانشجویان دختر و مسجد امام علی(ع)جهت دانشجویان پسر در نظر گرفته شده است.

 مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه اراک اظهار داشتند: در مراسم اعتکاف سال 1394 تعداد 220 نفراز دانشجویان دانشگاه اراک شرکت نمودند که شامل 200 دانشجوی دختر و 20 دانشجوی پسر می باشد .

ایشان در ادامه افزودنداز جمله برنامه های جانبی مراسم اعتکاف دانشجویان شهر اراک ،شامل سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه ،حلقه های معرفت ،پرسش و پاسخ ،پاسخگوی به شبهات، قرائت قران و مناجات،محفل انس با قران و شبی با شهدا از جمله فعالیتهای طی سه روزمراسم  اعتکاف خواهد بو د.

کد خبر:823-110

14 اردیبهشت ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :