مراسم افتتاحیه همایش محیط زیست با حضور معاون فرهنگی واجتماعی وزیر علوم و معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

مراسم افتتاحیه همایش محیط زیست با حضور معاون فرهنگی واجتماعی وزیر علوم و معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری


معاون فرهنگی- اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در همایش ملی پژوهشهای کاربردی در نگهداشت محیط زیست که در دانشگاه اراک برگزار گردیدهاظهار داشتند، استقلال علمی و ریسک پذیری در دانشگاهها باید توام با عقلانیت و تدبیر باشدگفت: امروز چرخه توسعه علمی کشور نیازمند بازنگری جدی است و دانشگاهیان و اندیشمندان به عنوان موتور محرکه جامعه در این زمینه نقشی به سزایی برعهده دارند.

مراسم افتتاحیه همایش محیط زیست با حضور معاون فرهنگی واجتماعی وزیر علوم و معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

معاون فرهنگی- اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در همایش ملی پژوهشهای کاربردی در نگهداشت محیط زیست که در دانشگاه اراک برگزار گردیدهاظهار داشتند، استقلال علمی و ریسک پذیری در دانشگاهها باید توام با عقلانیت و تدبیر باشدگفت: امروز چرخه توسعه علمی کشور نیازمند بازنگری جدی است و دانشگاهیان و اندیشمندان به عنوان موتور محرکه جامعه در این زمینه نقشی به سزایی برعهده دارند.

 

با حضور معاون فرهنگی واجتماعی وزیر علوم و معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

 

 

مراسم افتتاحیه همایش محیط زیست برگزارگردید.

معاون فرهنگی- اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در همایش ملی پژوهشهای کاربردی در نگهداشت محیط زیست که در دانشگاه اراک برگزار گردیده اظهار داشتند، استقلال علمی و ریسک پذیری در دانشگاهها باید توام با عقلانیت و تدبیر باشدگفت: امروز چرخه توسعه علمی کشور نیازمند بازنگری جدی است و دانشگاهیان و اندیشمندان به عنوان موتور محرکه جامعه در این زمینه نقشی به سزایی برعهده دارند.

دکترسید ضیاء هاشمی با بیان اینکه پیوند دانشگاه با تصمیم سازان کشورضرورتی انکارناپذیر است افزود:  برای تقویت این حوزه باید از اتاق های فکر بهره بردچرا که توسعه همه جانبه کشور به مشارکت فراگیر همه آحاد مردم و تصمیم سازان نیاز دارد.

 وی با بیان اینکه تاریخ مصرف شعارهای فرهنگی در کشور تمام شده است تصریح کرد: امروز باید نقش فرهنگ و نظام های فرهنگی را در کارکردهای اجتماعی جامعه به ویژه پاسداشت محیط زیست حیاتی تلقی کرد.

وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست به معنای واقعی کلمه امر به معروف و نهی از منکر است اضافه کرد: کسی حق ندارد با تبیین شخصی و استنباط فردی از دایره امر به معروف در حوزه دانشگاه تعیین تکلیف کند.

دکترهاشمی با بیان اینکه مبحث محیط زیست در کشور به سمت وسوی فاجعه پیش می رود گفت: به طور قطع جامعه دانشگاهی به عنوان سردمدار تولید علم و فرهنگ در این زمینه وظیفه ای خطیر بر عهده دارد چراکه سوء رفتارهای اجتماعی، امروز بلای جان محیط زیست شده است.

 وی گفت: به جرات می توان گفت نگاه فرهنگی به مقوله محیط زیست یکی از راهکارهای قدرتمند در دستیابی به توسعه این حوزه است.

معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری هم با بیان اینکه سرعت تخریب محیط زیست و چالش های منابع آب ،خاک و طبیعت، ویژگی مشترک سالهای اخیر و دولتهای مختلف است گفت: شدت مصرف انرژی، کاهش بهره وری، کشاورزی ناپایدار و آلایندگی های زیست محیطی، همیشه رکنی جدا نشدنی از چالش های دولت های مختلف در ایران است.

دکترمحمد فاضلی با بیان اینکه اتاق های فکر نخبگان و اندیشمندان در دانشگاهها در واقع فرصتی برای به چالش کشیدن این معضلات و ناهنجارهای روز جامعه است افزود:نخبه به معنای واقعی کلمه کسی است که سرمایه ای را درراستای توسعه پایدار در حوزه های مختلفی همچون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی بسیج کند.

وی با بیان اینکه به جرات باید گفت که هیچ راهکار ارزان قیمتی در ایران برای مقابله با بحرانهای زیست محیطی وجود ندارد مگر تصمیم های سخت و دردآوریادآورشد: محیط زیست را به قیمت خرید و فروش رای به حراج گذاشتیم و تصمیم گیری سیاسی همواره به عنوان مانعی بر سر راه توسعه راهکارهای جلوگیری از بحرانهای زیست محیطی قد علم کرده است لذا راه مقابله با بحران‌های زیست محیطی ترک عادت‌ها و روش‌های قدیمی است.این همایش با ارایه مقالات برتر به کار خود پایان داد.(گزارش تصویری مراسم)

کد خبر :855-110

9 خرداد ماه 1394

 

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :