مراسم بدرقه از اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه برگزار گردید؛

مراسم بدرقه از اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه برگزار گردید؛

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک مراسم بدرقه از اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه اراک روز شنبه 29 تیرماه با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ، معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی دانشگاه برگزار گردید.

شایان ذکر است طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه اراک با حضور 50 نفر از اعضای هیأت علمی ازتاریخ 30تیرماه لغایت 5 مرداد در مشهد مقدس برگزار می گردد.