مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه اراک

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه اراک

 
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در مراسمی از پژوهشگران برتر این دانشگاه تقدیر شد.
 رییس دانشگاه اراک در این مراسم گفت: شروع یک پژوهش باید در کشور انجام شود سپس برای تکمیل، ارتقاء و استاندارد سازی آن، از منابع روز دنیا بهره بگیریم.
 دکتر ذوالفقاری تصریح کرد :مقاله یک سند علمی با سال‌ها پشتوانه تایید شده است و اگر کسی بخواهد نتایج کار خود را به صورت رسمی منتشر کند باید آن را به صورت مقاله ارائه دهد .
وی در ادامه افزود: یکی از الزامات درخشش در عرصه های بین المللی ارائه مقالات قوی علمی است.
 معاون پژوهشی دانشگاه اراک نیز در این مراسم گفت: دانشگاه اراک با هفت دانشکده متنوع به عنوان دانشگاه جامع و معین استان محسوب می‌شود و این موضوع باعث شده تا سبد پژوهشی دانشگاه متنوع باشد. دکتر صفی خانی افزود:نگاه دانشگاه پرهیز از دوقطبی کردن اجزای سبد پژوهش است و اولین و مهم ترین وظیفه ما تسهیل گری و مانع زدایی در اجزای سبد پژوهش به شمار می آید. 
در ادامه این مراسم نمایندگان دانشکده ها به بیان دغدغه ها و مشکلات مرتبط با پژوهش پرداختند 
در پایان این مراسم از  ۵۳ پژوهشگر برتر در سطح گروه های آموزشی دانشگاه تقدیر شد.
آدرس کوتاه :