مراسم تجلیل و تکریم به مناسبت بازنشستگی دکتر اکبر زنده نام

به پاس سی سال خدمت خالصانه عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه اراک برگزار گردید:

مراسم تجلیل و تکریم به مناسبت بازنشستگی دکتر اکبر زنده نام

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مراسم تجلیل و تکریم به مناسبت سی سال خدمت صادقانه دکتر اکبر زنده نام عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه اراک، 8 اسفندماه با حضور رئیس و اساتید دانشکده علوم پایه در سالن جلسات دانشکده علوم برگزار گردید.

در ابتدای مراسم دکتر آزاد رئیس دانشکده علوم پایه هدف از برگزاری این مراسم را نکوداشت و تجلیل از خدمات دکتر زنده نام در راستای تولید علم و تربیت نسل های متمادی از دانشجویان برشمرد.

در ادامه دکتر زنده نام بیان نمود: بنده در این سی سال در کنار تدریس، تحصیل نیز نموده ام. تحصیل و یادگیری نکات معرفتی و و برجستگی های اخلاقی از همکاران و دانشجویان.

عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه اراک افزود: همیشه سعی نموده ام که به دانشجویان القاء کنم که موفقیت تنها کسب نمره ی عالی نیست؛ بلکه قانون مداری، نظم و روابط حسنه اخلاقی و معرفتی نیز در کنار امر آموزش و تحصیل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دکتر زنده نام  با اشاره به کسالت جسمانی فرصت دادن به اساتید جوان و با انگیزه را یکی از دلایل بازنشستگی خود برشمرد.

در ادامه اساتید گروه فیزیک و دانشکده علوم پایه به بیان ویژگی های اخلاقی و علمی و بیان خاطرات از دکتر زنده نام پرداختند.

آدرس کوتاه :