مراسم تقدیر از زحمات اعضای هیات علمی بازنشسته دانشکده علوم پایه

مراسم تقدیر از زحمات اعضای هیات علمی بازنشسته دانشکده علوم پایه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک صبح امروز دوشنبه 22 اسفند ماه طی مراسمی از زحمات و تلاش های ارزشمند 30 ساله آقایان دکتر ابوالحسنی عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک و دکتر خلیلی عضو هیات علمی گروه آموزشی ریاضی تقدیر به عمل آمد.

آدرس کوتاه :