مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه اراک برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مراسم تکریم و معارفه مدیر گروه امور دانشجویان استعداد های درخشان دانشگاه اراک روز دوشنبه شهریور 97 ساعت  9 صبح برگزار شد.

در این مراسم از زحمات و خدمات دکتر حامد صفی خانی مدیر اسبق گروه امور دانشجویان استعداد های درخشان دانشگاه اراک تقدیر و  دکتر مهدی مدبری فر عضو هیأت علمی گروه مکانیک به عنوان مدیر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان معرفی گردید.

روابط عمومی دانشگاه اراک از زحمات دکتر صفی خانی در زمان تصدی ایشان تشکر نموده و برای دکتر مدبری فر آرزوی موفقیت و خدمت خالصانه از درگاه احدیت مسئلت می نماید.

 

آدرس کوتاه :