مراسم تکریم و معارفه رئیس امور شاهد و ایثارگر

مراسم تکریم و معارفه رئیس امور شاهد و ایثارگر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مراسم تکریم و معارفه رئیس امور شاهد و ایثارگر روز سه شنبه 7 خردادماه در اتاق شورا ساختمان دکتر قریب برگزار شد. در این مراسم از زحمات و خدمات آقای مهندس رئیس اسبق امور شاهد و ایثارگر تقدیر و  آقای دکتر همتا عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی به عنوان رئیس جدید امور شاهد و ایثارگر معرفی گردید. دکتر سعید حمیدی ریاست دانشگاه، ضمن آرزوی توفیق برای دکتر همتا، از زحمات و خدمات مهندس صیدی در مدت تصدی ایشان قدردانی نمودند.
آدرس کوتاه :