مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم پایه

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم پایه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم پایه روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه در اتاق شورا دانشکده علوم پایه برگزار شد. در این مراسم از زحمات و خدمات دکتر آزاد رئیس اسبق دانشکده علوم پایه تقدیر و  دکتر علیرضا کریمی عضو هیأت علمی گروه شیمی به عنوان رئیس جدید دانشکده علوم پایه معرفی گردید. دکتر سعید حمیدی ریاست دانشگاه، ضمن آرزوی توفیق برای دکتر کریمی، از زحمات و خدمات دکتر آزاد در مدت تصدی ریاست دانشکده علوم پایه قدردانی نمودند.
آدرس کوتاه :