اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

مراسم جشن دانشجویان جدیدالورود دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی

مراسم جشن دانشجویان جدیدالورود دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی

مراسم جشن دانشجویان جدیدالورود دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی

مراسم جشن دانشجویان جدید الورود دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی با حضور رئیس دانشکده،  مدیران گروه های آموزشی و دانشجویان در مزرعه دانشگاه اراک برگزار شد.

در این مراسم دانشجویان به شش گروه آموزشی تقسیم شدند و مدیران گروههای اموزشی ضمن بیان موارد آموزشی به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

در این مراسم از دانشجویان برتر با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد.


دانشکده ها

ویدیو ها