اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

مراسم روز درخت کاری با حضور هیات محترم رئیسه دانشکده کشاورزی

مراسم روز درخت کاری با حضور هیات محترم رئیسه دانشکده کشاورزی

 

 

مراسم روز درخت کاری با حضور هیات محترم رئیسه دانشکده کشاورزی و معاون محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه و همچنین اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم و جمعی از دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در روز دوشنبه مورخ دوازدهم اسفند 94 در مزرعه دانشگاه برگزار شد. ابتدا دکتر صالحی ارجمند ضمن تبریک هفته منابع طبیعی و خوش آمد گویی به میهمانان مطالبی در رابطه با موضوع هفته منابع طبیعی و روز درختکاری بیان نمودند. در ادامه حاج آقای گل محمدی معاون محترم دفتر نهاد رهبری به احادیث مربوط به هفته منابع طبیعی پرداختند. در طی مراسم مسابقات مهیج و متنوع توسط دانشجویان برگزار شد. در انتهای مراسم تعدادی نهال به صورت نمادین توسط مسئولین کاشته شد.


دانشکده ها

ویدیو ها