مراسم مناجات در کوهستان با حضور همکاران برگزار گردید

مراسم مناجات در کوهستان با حضور همکاران برگزار گردید

مناجات درکوهستان همزمان با میلادکریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)مراسم مناجات در کوهستان با حضور جمع کثیری ازهمکاران دانشگاه اراک که با استقبال خوبی برخودار بود،در اردوگاه امیر کبیر شازند(باغک)برگزار گردید.

مناجات درکوهستان

همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)مراسم مناجات در کوهستان با حضور جمع کثیری ازهمکاران دانشگاه اراک که با استقبال خوبی برخودار بود،در اردوگاه امیر کبیرشازند(باغک)برگزار گردید.

بنا برگزارش دکترصارمی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه اراک هدف از برگزاری مراسم مناجات در کوهستان؛تقویت قوای روحی و روانی، آمادگی جسمانی وفیزیکی همکاران بیان داشتند .

دکتر صارمی درادامه خاطر نشان کردند، از جمله برنامه های مناجات در کوهستان، برگزاری مراسم دعا ونیایش،نشستهای صمیمی با کارشناسان حوزه و دانشگاه بیان نمودند .

مراسم مناجات درکوهستان هر ساله به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه اراک در یکی از مناطق همجوار شهر اراک برگزار می گردد

گزارش تصویر مراسم

کد خبر:877-110

13 تیرماه ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی