مراسم هفتمین سالگرد شهادت شهید علیرضا بابایی برگزار شد.

مراسم هفتمین سالگرد شهادت شهید علیرضا بابایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک مراسم هفتمین سالگرد شهادت شهید علیرضا بابایی (کارمند شهید دانشگاه) با حضور جمعی از اساتید و کارمندان این دانشگاه در گلزار شهدای اراک برگزار شد.

آدرس کوتاه :