اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

مراسم کلنگ زنی ساخت دومین خوابگاه دانشجویی دخترانه بنیاد پانزده خرداد انقلاب اسلامی در دانشکده بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد

مراسم کلنگ زنی ساخت دومین خوابگاه دانشجویی دخترانه بنیاد پانزده خرداد انقلاب اسلامی در دانشکده بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد

مراسم کلنگ زنی ساخت دومین خوابگاه دانشجویی دخترانه بنیاد پانزده خرداد انقلاب اسلامی(طرح خورشید) در آستانه عید غدیر خم در دانشکده بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مسئولین ارشد کشوری و استانی برگزار شد، کلنگ دومین خوابگاه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان به دست سرپرست محترم بنیاد پانزده خرداد حضرت آیت ا... صانعی به زمین خورد.

طرح خورشید به همت و تدبیر سرپرست بنیاد پانزدهم خرداد انقلاب اسلامی برای ساخت 30 خوابگاه دانشجویی دخترانه  برنامه ریزی شده است که دانشگاه اراک در این طرح رتبه نخست را داراست.


دانشکده ها

ویدیو ها