مراسم گرامیداشت هفته دولت در دانشگاه اراک

مراسم گرامیداشت هفته دولت در دانشگاه اراک


مراسم گرامیداشت هفته دولت در دانشگاه اراک در روز کارمند از26 نفر ازکارمندان نمونه دانشگاه اراک تقدیر گردید. درمراسم گرامیداشت هفته دولت و روزکارمندکه همزمان با میلاد امام رضا(ع) دردانشگاه اراک برگزار گردید از 26 نفر از کارمندان نمونه تقدیر گردید. دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک پیرامون هفته دولت واهمیت آن درچند ماهه گذشته به حوزه وزارت امورخارجه اشاره کردند ؛دولتمردانی که با درایت و هوشمندی ضمن حفظ حقوق ملت ایران توانستند مذاکرات را به نتیجه برسانند که حاصل آن ارتباط و تعامل با جهان و کشورهای خارجی است

مراسم گرامیداشت هفته دولت در دانشگاه اراک

مراسم گرامیداشت هفته دولت در دانشگاه اراک در روز کارمند از26 نفر ازکارمندان نمونه دانشگاه اراک تقدیر گردید. درمراسم گرامیداشت هفته دولت و روزکارمندکه همزمان با میلاد امام رضا(ع) دردانشگاه اراک برگزار گردید از 26 نفر از کارمندان نمونه تقدیر گردید. دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک پیرامون هفته دولت واهمیت آن درچند ماهه گذشته به حوزه وزارت امورخارجه اشاره کردند ؛دولتمردانی که با درایت و هوشمندی ضمن حفظ حقوق ملت ایران توانستند مذاکرات را به نتیجه برسانند که حاصل آن ارتباط و تعامل با جهان و کشورهای خارجی است

مراسم
گرامیداشت هفته دولت در دانشگاه اراک

در روز
کارمند از26 نفر ازکارمندان نمونه دانشگاه اراک تقدیر گردید.

درمراسم گرامیداشت هفته دولت و روزکارمندکه همزمان با میلاد امام رضا(ع) دردانشگاه اراک برگزار گردید از 26 نفر از کارمندان نمونه تقدیر گردید.

دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک پیرامون هفته دولت واهمیت آن درچند ماهه گذشته به حوزه وزارت امورخارجه
اشاره کردند ؛دولتمردانی که با درایت و هوشمندی ضمن حفظ حقوق ملت ایران توانستندمذاکرات را به نتیجه برسانند که حاصل آن ارتباط و تعامل با جهان و کشورهای خارجی است .

رئیس دانشگاه اراک در زمینه روابط خارجی و اهمیت آن گفت :ارتباط و داد ستدهای علمی ،فرهننگی واقتصادی درشرایط کنونی جهان از ضروریات است ،چرا که دانشگاه نمی تواند درعرصه پژوهش و علم قدم بر دارند ،مگر با تعامل با سایر کشورها .

دکتر سعید حمیدی در جمع همکاران به فرمایشات حضرت علی (ع) در زمینه اهمیت و جایگاه علم درجامعه پرداختند و علم را کلید و راه گشایی توسعه و اقتدار در کشور بیان کردند؛ ایشان  علم را کلید موفقیت ایران در مذاکرات 1+5که با شش کشور پای میز مذاکره نشستند دانستند .

رئیس دانشگاه اراک در بخشی دیگری از سخنان خود به نقش و ماموریت  دانشگاه که رسالت دانشگاه بر اساس آن دو شکل گرفته  پرداختند ؛یکی فعالیت حوزه آموزش ودیگری در زمینه حوزه پژوهش و تحقیق است .در حوزه آموزش تربیت فرزندان وجوانان که به عنوان آینده سازان کشور محسوب می شوند در این مورد به هر اندازه آموزش با کیفیت
باشد بازخورد آن در جامعه نمایان تر خواهد بود .

در بحث پژوهش ،علم برای علم پذیرفتنی نیست .تحقیق و پژوهش باید در پی راه گشایی مشکلات و یا رشد و
توسعه کشورباشد .علم باید به رفاه جامعه کمک کند.

رئیس دانشگاه اراک،خبر ازراه اندازی دانشکده هنردادند.با راه اندازی دانشکده هنر و ایجاد رشته های جدیدمانند فرش بافی که در گذشته شهراراک در زمینه صادرات فرش در کشور از جایگاه بالای برخودار بود. با تاسیس این دانشکده ضمن حفظ هویت فرهنگی منطقه درجهت ایجاد اشتغال موثرخواهد بود .

دکتر حمیدی درزمینه حوزه معاونت دانشجوئی اظهار داشتند ؛برنامه کاری بر این اسا س قرا رگرفته که فعالیتهای این حوزه برون سپاری شوند و به بخشهای خصوصی سپرده شوند که این فرایند درکاهش هزینه ها وکیفیت کار ارزشمند خواهد بود .

در حوزه معاونت اداری و مالی خاطر نشان کردند،سعی بر آن است که فعالیتهای به سمت مستند سازی و
آیین نامه ای پیش برود که دراین مورد آیین نامه انتخاب کارمندان نمونه به صورت مدون در حال آماده شدند است .

در ادامه مراسمروز کارمند، مهندس صیدی به نمایندگی از همکاران در شورای مشورتی کارکنان به عملکردچندماه این شورا پرداختند .مهندس صیدی به مواردی از جمله پیگیری رتبه بندی کارمندان دانشگاه ،پیگیری سختی و اضافه کاری همکاران ،ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتها در دانشگاه اشاره نمودند ودر بخش دیگری از بیانات خود نسبت به فرم
ارزشیابی کارکنان و عدم شاخص بندی مشخص و معین برای کارمندان مواردی را متذکر شدند
در مراسم هفته دولت و روز کارمند دکتر امیرانصاری از اعضاء هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی  ومشاور زیست محیطی و مسئول استقرار مدیرت سبزدانشگاه اراک پیرامون اهمیت مدیریت سبز در زندگی امروز و جامعه مواردی را بیان داشتند

در بخش پایانی مراسم از 22 نفر کارمند، یک نفر مدیر و 3نفر رئیس اداره و معاون مدیر که به عنوان کارمندان نمونه انتخاب شدند با اهداء لوح از آنها تقدیر گردید.

گزارش تصویری مراسم هفته دولت و روز کارمند

کد خبر :884-110

7 شهریور ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

 
آدرس کوتاه :