مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در دانشگاه اراک

آیین درختکاری روز 18 اسفند ماه 1400 در محوطه دانشکده علوم ورزشی برگزار شد.

مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در دانشگاه اراک

در این آیین که اعضای هیات رییسه دانشگاه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم ورزشی حضور داشتند به بهانه هفته منابع طبیعی و روز درختکاری26  اصله درخت (با استفاده از کمترین میزان آبیاری در طول سال) در گودال‌های به عمق 40سانتی متر، کاشته شد.

آدرس کوتاه :