مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک، بستری برای حمایت از ایده های علمی و پژوهشی

دکتر سعید حمیدی:

مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک، بستری برای حمایت از ایده های علمی و پژوهشی

با حضور نمایندگان استانداری مرکزی از روند احداث مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک بازدید به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، با حضور سعید فرخی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری  و خانم آقاخانی سرپرست معاون توسعه مدیریت استانداری مرکزی و ریاست دانشگاه اراک از روند اجرای پروژه مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک بازدید به عمل آمد. این مرکز که با  حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری در دست راه اندازیست، فضای فیزیکی در حدود ۵۰۰ متر مربع دارد و با تجهیز و راه اندازی آن شاهد فعالیت های گسترده علمی و پژوهشی در دانشگاه اراک خواهیم بود.


دکتر سعید حمیدی ریاست دانشگاه اراک  درمورد فعالیت هایی که مختص این مرکز است گفت: مرکز نوآوری امکان بسیار خوبی برای حمایت از ایده ها، شرکت ها و شتاب دهنده ها فراهم می آورد که نوید بخش جهتی چشمگیر در حوزه ی پژوهش و فناوری و ایجاد روحیه نشاط انگیز در جامعه علمی دانشگاه اراک خواهد شد. این مرکز با فعالیت های مستمر آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری، خانم دکتر پرویزیان، آقای دکتر شاه منصوری و آقای بهاری در حال انجام است که از فعالیت های ارزنده این تیم اجرایی نهایت قدردانی را دارم.


دکتر حمیدی در این بازدید اظهار کرد: امیدواریم مرکز نوآوری دانشگاه بتواند سطح اثر گذاری پژوهشی را ارتقا داده و بتواند مسیر به فعلیت رسیدن پژوهش را تا حد ممکن کوتاه کند و فضای مناسبی برای تحقق ایده ها در رفع مشکلات صنعت و جامعه را محقق سازد.
دکتر ذوالفقاری مسئول اجرای پروژه مرکز نوآوری نیز ضمن تشکر از عوامل اجرایی این پروژه هدف آن را ورود فضای نوآوری به دانشگاه اراک دانست و اظهار کرد: با افتتاح مرکز نوآوری در دانشگاه اراک قصد تشکیل اکوسیستم نوآوری را در محیط علمی – فرهنگی داریم که اهداف آن در راستای پژوهش ها و نوآوری های استان صنعتی مرکزی و دیگر مراکز علمی و فناوری باشد.در این مرکز مهارت ورزی بر محوریت علم و دانش است و مشخصا نوآوری هدفمند خواهد بود و با تمرکز در حوزه های موضوعی اختصاصی از آسیب های نوآوری های جدید و بی اساس مصون خواهد بود.

 

 

آدرس کوتاه :