اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

مسئول صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری در دانشگاه اراک

مسئول صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری در دانشگاه اراک

مسئول صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری در دانشگاه اراک

نشست اعضاء هیات علمی دانشگاههای استان مرکزی با حضور دکتر بهزاد سلطانی مسئول صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در دانشگاه اراک برگزار گردید.

دکتر سلطانی در جمع اعضاء هیئت علمی، حضور خود را در جمع دانشگاهیان در ادامه سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی بیان داشتند. مسئول صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی از سال 1391شروع بکار نموده و مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود. ایشان در ادامه افزودند، برای صندوق نوآوری و شکوفایی سه هزار میلیارد تومان پیش بینی شده تا ماموریت خودش را انجام دهد.

مسئول صندوق نوآوری و شکوفای ریاست جمهوری شرایط عضویت در این صندوق را منوط به  ثبت رساندن شرکت، خصوصی و تعاونی بودن آن شرکت، دانش بنیان بودن و طرح اقتصادی داشتن بیان نمودند. ایشان میزان درصد وام های پرداختی به متقاضیان را چهار درصد یازده درصد برای پژوهشگران درنظر گرفته و غیر ازاین بصورت لیزینگ پرداخت خواهد شد.

دکتر بهزاد سلطانی در باره تعداد شرکتهای دانش بنیان به ثبت رسیده در کشور اظهار داشتند، تا کنون  2700 شرکت دانش بنیان در کشور به ثبت رسیده که ازآنها تعداد 2600 طرح به ما رسیده است که  2128  از آن طرح ها تعیین تکلیف شده است. ایشان در ادامه افزودند، تا کنون 1433 میلیارد تومان به ما پرداخت شده است و دولت تضمین نموده جهت فعالیت شرکت دانش بنیان محدویت وجود ندارد و در صورت لزوم از جای دیگر تامین خواهد نمود.


دانشکده ها

ویدیو ها