مشاهده و ثبت ۵ گونه پرنده جدید در استان مرکزی توسط محققین دانشگاه اراک

همزمان با هفته محیط زیست:

مشاهده و ثبت ۵ گونه پرنده جدید در استان مرکزی توسط محققین دانشگاه اراک

دکتر امیر انصاری عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک موفق به ثبت ۵ گونه پرنده جدید در استان مرکزی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر امیر انصاری، عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک، از ثبت یک رکورد جدید پرندگان در فهرست پراکنش حیات وحش استان خبرداد و گفت: 5 گونه پرنده جدید با نام های کمر کولی درختی ، گنجشک برفی، چک چک دم سفید،سهره صورتی وسهره جنگلی در زیستگاه های استان مرکزی مشاهده شده‌است.
وی افزود:  تا پیش از این تعداد کل گونه های پرندگان استان مرکزی 268 گونه بوده و با اضافه شدن این 5 گونه تعداد کل گونه های پرندگان ثبت شده در استان مرکزی به 273 گونه می رسد.

وی با توجه به اهمیت زیست بوم و گونه غنی پرندگان در استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به مشاهده و ثبت 556 گونه پرنده در ایران بنابراین حدود 49 درصد پرندگان کشور در استان مرکزی مشاهده و ثبت شده است که نشان از تنوع گونه ای غنی پرندگان استان مرکزی می باشد.

دکتر انصاری تصریح کرد:4 گونه پرنده جدید شامل کمر کولی درختی، چک چک دم سفید، سهره صورتی و سهره جنگلی در محوطه پردیس دانشگاه اراک و یک گونه جدید گنجشک برفی در قله شهباز شناسایی و ثبت شده است. بر این اساس مشاهده این پرندگان در محوطه دانشگاه اراک نشان از تنوع زیستی قابل توجه این منطقه می باشد.