اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

مصاحبه دکتری بدون آزمون در تاریخ ٢٠ تیرماه

مصاحبه دکتری بدون آزمون در تاریخ ٢٠ تیرماه

قابل توجه دانشجویان متقاضی دکتری بدون آزمون 95-96

دانشجویان متقاضی دکتری بدون آزمون که ثبت نام اینترنتی انجام دادند برای انجام مصاحبه علمی خود بایستی با داشتن کلیه مدارک و تکمیل فرمهای 1 تا 5 که در لینک ذیل آورده شده است (در سایت est.araku.ac.ir  نیز قرار گرفته است) در تاریخ 20 تیر ماه به دانشکده مورد نظر مراجعه نمایند و همچنین یک نسخه از این فرم ها را به دفتر استعداد درخشان تحویل دهند.

 

فرم شماره یک

فرم شماره دو

فرم شماره سه

فرم شماره چهار

فرم شماره پنج


دانشکده ها

ویدیو ها