مصادیق سرقت علمی در فعالیت های پژوهشی

مصادیق سرقت علمی در فعالیت های پژوهشی

مصادیق سرقت علمی در فعالیت های پژوهشی

▫️سخنران: دکتر محمدرضا فلاحتی

??زمان: چهارشنبه ۱۶ اسفندماه، ساعت ۱۴:۰۰

??لینک ورود https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/research

 
آدرس کوتاه :