مصوبات شورای آموزشی دانشگاه اراک در تاریخ 16 فروردین ماه 1399

مصوبات شورای آموزشی دانشگاه اراک در تاریخ 16 فروردین ماه 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ جلسه شورای آموزشی دانشگاه اراک به ریاست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه روش اجرایی کردن رهنمودهای 20 گانه معاونت آموزشی وازرت عتف و همچنین پاسخ به سوالات و ابهامات دانشجویان در حوزه آموزش بود که در راستای این هدف مصوبات ذیل به تصویب جلسه شورای آموزشی دانشگاه رسید:

مصوبات شورای آموزشی دانشگاه  اراک  در تاریخ 16 فروردین ماه 1399

1- از تاریخ 99/2/15  تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال امکان حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی امکان پذیر می باشد.
تبصره (1) لازم به ذکر است شهریه این نیمسال به صورت بستانکاری برای دانشجویان لحاظ خواهد شد.
تبصره (2) حذف یک یا چند درس نیز با شرایط بالا امکان پذیر می باشد.
تبصره (3) در نیمسال 991 مساعدت لازم در اخذ دروس و رعایت پیش نیاز تا حد امکان صورت خواهد گرفت.


2- در پایان نیمسال 982 امکان اخذ 3 درس معرفی به استاد تا سقف 10 واحد برای دانشجویان وجود دارد.


3-درصورتی که با حذف دروس دروس دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی تعداد واحد انتخابی آن ها به زیر 12 واحد کاهش یابد؛ یک نی¬مسال به سنوات آنان اضافه خواهد شد. در مقطع کارشناسی ارشد نیز  اگر تعداد واحد انتخابی آن ها به زیر 6 واحد کاهش یابد؛ یک نیمسال به سنوات آنان اضافه خواهد شد.
لازم به ذکر است شهریه نیمسال مورد نظر پس از تصمیم گیری در هیات امنا اعلام خواهد شد.


4-با توجه به مشکلات فراوان آموزشی؛ در نیمسال آموزشی 982 تقاضای میهمان به دانشگاه های دیگر یا پذیرش میهمان از دانشگاه های دیگر امکان پذیر نمی باشد.بدیهی است که میهمانی نیمسال 991 بر اساس قوانین مربوطه و مطابق روال گذشته از طریق سامانه امور دانشجویان وزارت علوم انجام خواهد شد.


5-با مناسب شدن شرایط و بازگشایی دانشگاه ها؛ برنامه ریزی لازم برای افزایش طول مدت نیم سال و استفاده از زمان تابستان برای تکمیل آموزش های تئوری و به ویژه کلاس های عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی انجام خواهد شد.


6-تاریخ امتحانات نیمسال 982 پس از مناسب شدن شرایط بررسی و اعلام خواهد گردید.


7- دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتری با حضور اساتید راهنما؛ مشاوران و داوران و خود دانشجویان با رعایت مسائل بهداشتی امکان پذیر می باشد. در صورت فراهم شدن امکانات لازم برای جلسات دفاعیه به صورت مجازی؛ فرایند آن اطلاع رسانی خواهد شد.


8-بارگذاری محتوای آموزشی (آموزش مجازی) بایستی در FTP یا lms دانشگاه صورت گیرد. توضیحات تکمیلی در این خصوص به سمع و نظر دانشجویان محترم خواهد رسید.
تبصره: بارگذاری محتوی آموزشی در شبکه های اجتماعی مجاز نمی باشد. از شبکه های اجتماعی صرفا برای پرسش و پاسخ گویی به دانشجویان می توان استفاده کرد.


9-فرآیندهای آموزشی غیرحضوری ( فارغ التحصیلی و ...) پس از فراهم شدن امکان حضور کادر اداری و آموزشی دانشگاه در محل کار پیگیری و انجام خواهد شد.


10- برگزاری آزمون های جامع نیز پس از بازگشایی دانشگاه و شروع فعالیت های حضوری امکان پذیر می باشد.

دانشجویان عزیز دقت داشته باشند اطلاعیه های آموزشی دانشگاه را از طریق سایت دانشگاه پیگیری نمایند. هرگونه تصمیم جدید و فعالیت های مرتبط با آموزش مجازی در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد. با توجه به وضعیت فعلی کشور، حوزه آموزش دانشگاه با همکاری تمام دانشکده ها و گروههای آموزشی به دنبال اثربخشی بهتر آموزش های مجازی می باشد.