معرفی دفتر امور شاهد

سرپرست:  آقای مهندس منصور صیدی

با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت      آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی) در خصوص رسیدگی به امور آموزشی , فرهنگی و... یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارئه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی آنان , دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با اهداف ذیل  و به عنوان مرجع این خدمت رسانی در دانشگاه اراک اعلام آمادگی می نماید .

اهداف :

1 – ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران

2 – ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی , فرهنگی و رفاهی آنان

3 – زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی , فرهنگی , پژوهشی , تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

این واحد با همکاری یک نفر کارشناس به امور عزیزان شاهد و ایثارگر رسیدگی می نماید  :

کارشناس:  خانم بهزادی نیا

آدرس کوتاه :