معرفی طرح دکتر علیرضا مصطفوی به عنوان طرح برگزیده دفتر ارتباط جامعه با صنعت وزارت علوم

معرفی طرح دکتر علیرضا مصطفوی به عنوان طرح برگزیده دفتر ارتباط جامعه با صنعت وزارت علوم


طرح دکتر علیرضا مصطفوی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک در خصوص تهیه طرح مدل سازی تاثیر خروج فیلتر های فشار قوی بر تولید واحد ها نیروگاه شازند به عنوان طرح برگزیده وزارت علوم در میان تمامی دانشگاه ها معرفی شد.

معرفی طرح دکتر علیرضا مصطفوی به عنوان طرح برگزیده دفتر ارتباط جامعه با صنعت وزارت علوم

طرح دکتر علیرضا مصطفوی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک در خصوص تهیه طرح مدل سازی تاثیر خروج فیلتر های فشار قوی بر تولید واحد ها نیروگاه شازند به عنوان طرح برگزیده وزارت علوم در میان تمامی دانشگاه ها معرفی شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، این طرح که در خصوص مدل‌سازی تأثیر خروج فیلترهای فشارقوی بر تولید واحدها با ارائه نرم افزار مرتبط نیروگاه شازند توسط پژوهشگران دانشگاه اراک تهیه و به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور معرفی شد.

دکتر مصطفوی در خصوص این طرح اظهار کرد: به منظور بررسی تمامی نکات فنی و اقتصادی حذف هیترها از چرخه کار نیروگاه های بخار، به گونه‌ای که آب تغذیه فقط توسط هیترهای فشار پایین و مقداری هم در دیاریتور پیش گرم شود، نیاز است در ابتدا سیکل به صورت تحلیل‌های ترمودینامیکی با و بدون در نظر گرفتن هیترهای آب تغذیه مدل‌سازی شود و کاهش توان خالص در حالت بدون هیتر و کارکرد معمول بویلر، ارزیابی شود. در مرحله بعد باید بویلر به صورت دقیق مدل شود و نهایتاً بیشینه بار بویلر که متناظر با بیشینه توان خروجی کل سیکل است، برآورد شود.
وی افزود:مدل سازی بویلر و دیگر تجهیزات نیروگاه برای دستیابی به بیشینه بار مجاز بویلر و مقایسه نتایج در حالات مختلف از دستاوردهای ویژه این طرح برگزیده است.

 

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت ارزشمند را به تمامی دانشگاهیان دانشگاه اراک، خاصه دکتر علیرضا مصطفوی تبریک می گوید.

 

آدرس کوتاه :