معرفی نانو صفحه سنتز شده BC2N به عنوان دارو رسان دارو های ضد سرطان

معرفی نانو صفحه سنتز شده BC2N به عنوان دارو رسان دارو های ضد سرطان


دکتر سلیمان نژاد عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک و تیم تحقیقاتی ایشان موفق به ارائه دارو رسانی کارا برای بیماری های سرطانی شدند.

معرفی نانو صفحه سنتز شده BC2N به عنوان دارو رسان دارو های ضد سرطان

دکتر سلیمان نژاد عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک و تیم تحقیقاتی ایشان موفق به ارائه دارو رسانی کارا برای بیماری های سرطانی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، تیم تحقیقاتی گروه شیمی دانشگاه اراک متشکل از دکتر محمد سلیمان نژاد، عضو هیات علمی گروه شیمی و رضوان رحیمی دانشجوی دکتری رشته شیمی موفق به ارائه نانو صفحه ای سنتز شده به منظور دارو رسانی هدفمند شدند.

دکتر محمد سلیمان نژاد در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک در تشریح این اقدام پژوهشی اظهار کرد: امروزه استفاده از نانو ساختارها در دارورسانی هدفمند به بافتهای سرطانی در پزشکی نوین کاربردهای زیادی دارد. با توجه به اهمیت موضوع در ادامه کارهای تحقیقاتی که در دانشگاه اراک انجام شده است؛ نانو صفحه سنتز شده BC2N بعنوان نانو حامل مناسب برای دارو رسانی هدفمند داروی ضد سرطان بتا-لاپاچونه معرفی شده است. نتایج بررسی و اثبات عملکرد مناسب طراحی انجام شده در مجله بسیار معتبر  Journal of Molecular  Liquids با ضریب تاثیر 5.06 (Q1) در سال 2020 پذیرفته شده است.

وی در تشریح نقش نانو ساختار ها در دارو رسانی عنوان کرد: کاربرد فناوری نانو در پزشکی، نوید بخش درمان بسیاری از بیماریها میباشد . نانوفناوری در سیستم رهایش دارو، تاثیر بسیار خوبی در شناخت انتخابی سلولهای سرطانی، رهایش هدفمند دارو  در سلولهای سرطانی و غلبه بر محدودیتهای شیمی درمانی مرسوم ایجاد کرده است. رهایش هدفمند دارو  باعث عدم تأثیر دارو  بر دیگر اعضاء سالم و در نتیجه کاهش عوارض جانبی و مشکلات ناشی از استفاده مکرر دارو میشود.

دکتر سلیمان نژاد با شاره به تفاوت های عمده این دارو رسان برای این بیماری خاص با نمونه های مشابه قبل گفت:

برخلاف روشهای شیمی درمانی متداول که هم سلول های سالم و هم سلول های سرطانی را هدف قرار میدهند ، داروی ضد سرطان  β-lapachone که روی نانوحامل BC2N حمل میشود میتواند  فقط سلولهای سرطانی  را در سرطانهایی  مانند پروستات ، پانکراس و ریه به طور خاص و دقیق از بین ببرد. تاکنون هیچ نانوساختاری برای رهایش دارو ضد سرطان بتا-لاپاچونه طراحی و معرفی نشده است. بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه دارو رسانی منحصرا درمورد جذب دارو بر روی نانو ساختار می باشند و مسئله مهم تر یعنی رهاسازی دارو از نانوحامل در مجاورت سلول سرطانی را بررسی نکرده اند.  با توجه به این واقعیت که بافتهای سرطانی دارای محیط اسیدی هستند در  تحقیق انجام شده بعد از اثبات جذب و حمل دارو توسط نانو صفحه BC2N، رها سازی دارو از طریق پروتونه کردن تحلیل  شده است. نتایج بدست آمده از پروژه حاضر، توانایی نانوحامل سنتزشده ی  BC2N را به عنوان یک حامل نوید بخش برای حمل و رها سازی دارو ضد سرطان بتا-لاپاچونه در درمان سرطان را تایید میکند

آدرس کوتاه :