معرفی یک نانو سنسور جدید و موثر برای تشخیص گازهای سمی آمونیاک؛ فسفین؛ آرسین و استابین

معرفی یک نانو سنسور جدید و موثر برای تشخیص گازهای سمی آمونیاک؛ فسفین؛ آرسین و استابین

با گسترش فن آوری نانو؛ طراحی و ساخت نانوسنسورهای با کارایی بالا برای تشخیص ترکیبات مختلف به ویژه ترکیبات سمی و ملکولهای مضر از اولویتهای تحقیقاتی در سالیان اخیر بوده است. در این راستا؛ گروه تحقیقاتی شیمی فیزیک دانشگاه اراک با انجام محاسبات مکانیک کوانتومی موفق به طراحی یک نانو سنسور با کارایی بالا برای تشخیص گازهای سمی پنیکوژن هیدرید شامل آمونیاک؛ فسفین؛ آرسین و استابین  شده است. در این تحقیق نانو صفحه Al۲C قابلیت تشخیص این گازها را حتی در حضور ملکولهای آب نشان داد که کارایی آن را در عمل اثبات میکند. این تحقیق در قالب رساله دکتری سرکار خانم رضوان رحیمی و به سرپرستی دکتر محمد سلیمان نژاد به سرانجام رسیده و نتایج آن برای انتشار در مجله بسیار  معتبر Sensors & Actuators A: Physical با مرتبه Q۱ در سال ۲۰۲۱ پذیرفته شده است.

آدرس کوتاه :