معرفی یک نانو سنسور نوید بخش برای تشخیص گاز سمی سیانوژن

معرفی یک نانو سنسور نوید بخش برای تشخیص گاز سمی سیانوژن

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، با گسترش فن آوری نانو؛ طراحی و ساخت نانوسنسورهای با کارایی بالا برای تشخیص ترکیبات مختلف به ویژه ترکیبات سمی و ملکولهای مضر از اولویتهای تحقیقاتی در سالیان اخیر بوده است. در این راستا؛ گروه تحقیقاتی شیمی فیزیک دانشگاه اراک با انجام محاسبات مکانیک کوانتومی موفق به طراحی یک نانو سنسور با کارایی بالا برای تشخیص گاز سمی سیانوژن شده است. در این تحقیق نانو لوله BC3 قابلیت تشخیص این گاز را حتی در حضور ملکولهای آب؛ اکسیژن و نیتروژن نشان داد که کارایی آن را در عمل اثبات میکند. این تحقیق در قالب رساله دکتری سرکار خانم رضوان رحیمی و به سرپرستی دکتر محمد سلیمان نژاد به سرانجام رسیده و نتایج آن در مجله بسیار معتبر New Journal of Chemistry از مجلات انجمن سلطنتی شیمی انگلستان با رنکینگ Q1 در سال ۲۰۲۱ پذیرفته شده است.