معرفی یک نانو صفحه مناسب برای حمل و رهایی داروی ضد سرطان نیتروزو اوره

در راستای کاربردی ساختن تحقیقات دانشگاهی :

معرفی یک نانو صفحه مناسب برای حمل و رهایی داروی ضد سرطان نیتروزو اوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در تحقیقی که اخیرا در قالب رساله دکتری سرکار خانم رضوان رحیمی  و به سرپرستی پروفسور محمد سلیمان نژاد در دانشگاه اراک انجام شده است؛ نانو صفحه BC3 بعنوان یک حامل مناسب برای دارورسانی و رهایی داروی ضد سرطان نیتروزو اوره با استفاده از محاسبات کوانتم مکانیکی طراحی و معرفی شده است. با توجه به محیط اسیدی اطراف سلولهای سرطانی؛ امکان رهایی دارو در مجاورت توده های سرطانی بررسی و به اثبات رسید. نتایج این تحقیق در مجله بسیار معتبر Q1؛ Applied Surface Science با ضریب تاثیر 5.15 در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است.

امروزه استفاده از فن آوری نانو در دارو رسانی هدفمند به بافتهای آسیب دیده یکی از موضوعات بسیار مهم تحقیقاتی میباشد.

 

آدرس کوتاه :