معرفی 2 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان اعضای هیات علمی برتر کشور در همکاری جامعه با صنعت

معرفی 2 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان اعضای هیات علمی برتر کشور در همکاری جامعه با صنعت


دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک به عنوان اعضای هیات علمی برتر کشور در همکاری جامعه با صنعت معرفی شدند.

معرفی 2 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان اعضای هیات علمی برتر کشور در همکاری جامعه با صنعت

دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک به عنوان اعضای هیات علمی برتر کشور در همکاری جامعه با صنعت معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر علی اصغر قدیمی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اراک و دکتر وحید رافع عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر به عنوان اعضای هیات علمی موثر در ارتباط جامعه با صنعت در کشور معرفی شدند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدامات زیر را به عنوان گام های ارزنده اعضای هیات علمی معرفی شده در دانشگاه اراک منتشر کرده است:

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه اراک، ضمن عرض تبریک به ایشان، موفقیت روز افزون را برایشان در اعتلای نام سرزمین اسلامیمان ایران از خداوند متعال خواستار است.

آدرس کوتاه :