ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه

ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه

دوشنبه ها از ساعت 10 تا 12 ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه، آقای دکتر حمیدی صورت می پذیرد.

متقاضیان می توانند جهت تعیین وقت با شماره 32621000 تماس حاصل فرمایند.

آدرس کوتاه :