مناقصه

مناقصه

سررسیداوراق خزانه اسلامی پروژه دیوارکشی ساختمان کلاسها 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان مناقصه می رساند سر رسید اوراق در اعتبار سال 1398 به قرار زیر است و پس از تصویب بودجه سال 1399 سررسید مابقی مبلغ نیز به اطلاع پیمانکار منتخب رسانیده می شود.

1)مبلغ /000 000 468 ریال به تاریخ سررسید آذر ماه سال 1400

2) مبلغ /000 000 532 9 ریال به تاریخ سررسید تیر ماه سال 1401

آدرس کوتاه :