نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مناقصه

مناقصه

سررسیداوراق خزانه اسلامی پروژه دیوارکشی ساختمان کلاسها 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان مناقصه می رساند سر رسید اوراق در اعتبار سال 1398 به قرار زیر است و پس از تصویب بودجه سال 1399 سررسید مابقی مبلغ نیز به اطلاع پیمانکار منتخب رسانیده می شود.

1)مبلغ /000 000 468 ریال به تاریخ سررسید آذر ماه سال 1400

2) مبلغ /000 000 532 9 ریال به تاریخ سررسید تیر ماه سال 1401