مناقصه عمومی خرید یک دستگاه Nanoparticle size analyzer مدل Nanoptic 90 DLS‎‏ (نوبت اول)

مناقصه عمومی خرید یک دستگاه Nanoparticle size analyzer مدل Nanoptic 90 DLS‎‏ (نوبت اول)

 

جهت اطلاع از جزییات مناقصه خرید یک دستگاه  Nanoparticle size analyzer اینجا کلیک کنید.