مهریار، نمایشگاهی با رنگ و بوی حمایت

به همت دانشجویان دانشگاه اراک:

مهریار، نمایشگاهی با رنگ و بوی حمایت

 نمایشگاه مهریار،دست یاری دانشجویان به سمت هم دانشگاهیانشان است تا همه بتوانند دوران تحصیل خود را بدون دغدغه مالی بگذرانند.

این دانشجویان،در اندازه خود هر چه را توانسته اند در طبق اخلاص گذاشته اند و برخی از کالا ها را خودشان ساخته اند و بعد از فروش آن ها در نمایشگاه مهریار، دست یاری و مودتشان آرامش را به چهره هم  دانشگاهیانی که گریبان گیر مشکلات مالی هستند بازگردانده است.

این نمایشگاه در جای جای دانشگاه اراک برپا شده و تا چند روز آتی ادامه دارد.

عکاس: خانم ستایش صالحی، دانشجوی رشته مهندسی عمران، ورودی سال 98