مهلت ارائه فرم کارنامه سلامت روان دانشجویان جدید الورود

مهلت ارائه فرم کارنامه سلامت روان دانشجویان جدید الورود

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود عزیز می رساند که لازم است با دریافت فرم کارنامه سلامت روان از لینک:http://portal.saorg.ir/mentalhealth در اسرع وقت نسبت به تکمیل آن اقدام نموده و پرینت آن را به مرکز مشاوره تحویل دهند. بدیهی است ثبت نام ترم آتی مربوط به تکمیل این فرم و تحویل پرینت آن به مرکز مشاوره می باشد.
دانشجویان کارشناسی تا 15 آبان ماه و دانشجویان کارشناسی ارشد تا پایان مهرماه لازم است نسبت به تکمیل و ارائه این فرم اقدام نمایند.