موج افتخار علمی دانشگاه اراک به واسطه کسب دو رتبه سرآمد علمی توسط اساتید دانشگاه

موج افتخار علمی دانشگاه اراک به واسطه کسب دو رتبه سرآمد علمی توسط اساتید دانشگاه


سعید سرکار، از دو تن از اساتید دانشگاه اراک که به عنوان سرآمدان علمی کشور معرفی شدند تقدیر به عمل آورد.

موج افتخار علمی دانشگاه اراک به واسطه کسب دو رتبه سرآمد علمی توسط اساتید دانشگاه

سعید سرکار، از دو تن از اساتید دانشگاه اراک که به عنوان سرآمدان علمی کشور معرفی شدند تقدیر به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،  چندی پیش از سوی فدراسیون سرآمدان علمی کشور نام دو تن از اساتید دانشگاه اراک  به عنوان دو عضو از 100 سرآمد علمی کشور اعلام شد. بدین منظور سعید سرکار، دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران ضمن تقدیر از دکتر محمد یاسر معصومی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک و دکتر آبتین عبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک به عنوان سرآمدان علمی یاد شده از اعتبار علمی 319 و کسب رتبه 20 در بین فهرست 44 عضوی موسسات علمی پژوهشی سرآمدان علمی خبر داد.

با توجه به اعتبار علمی اخذ شده توسط دانشگاه اراک، به اساتیدی که سرآمد علمی کشور شده اند ،حمایت هایی شامل پژوهانه نقدی ( مجموعا به ارزش 60 میلیون تومان) اعتبار خدمات آزمایشگاهی ( مجموعا به ارزش 15 میلیون تومان) و همچنین امتیاز جذب محقق پسادکتری (مجموعا به تعداد 3 نفر) تعلق گرفته است.

شایان ذکر است دکتر محمد یاسر معصومی با کسب رتبه 29 از گروه الف سرآمدان 261 امتیاز و دکتر آبتین عبادی با کسب رتبه 100 اعتبار علمی 58 را در مجموع امتیازات فدراسیون  سرآمدان علمی ایران برای دانشگاه اراک به ارمغان آورده اند.

بعد از اخذ این اعتبار علمی دانشگاه اراک در رتبه بیستم موسسات علمی -پژوهشی و بالاتر از دانشگاه هایی همچون علم و صنعت ایران، علوم پزشکی ایران، خواجه نصیر طوسی، فردوسی مشهد، خوارزمی و.... قرار گرفته است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ، اقدام به تدوین آئین نامه حمایت از دستاوردهای علمی معتبر و راه اندازی فدراسیون  سرآمدان علمی ایران (Iran Science Elites Federation) با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی کرده است. مطابق این آئین نامه به افرادی با دستاوردهای علمی معتبر، برگزاری رویدادهای داخلی معتبر، انتشار مقاله در مجلات معتبر، ارائه سخنرانی در کنگره های معتبر بین المللی، شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر و ... مبالغ تشویقی پرداخت می شود

لیست رتبه موسسات علمی - پژوهشی بر اساس مجموع اعتبار علمی سرآمدان را در اینجا مشاهده کنید.

 

.

آدرس کوتاه :