موفقیت تیم دانشجویی دانشگاه اراک در بیست و دومین دوره مسابقات دانشجویی آمار کشور

موفقیت تیم دانشجویی دانشگاه اراک در بیست و دومین دوره مسابقات دانشجویی آمار کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، تیم دانشجویی دانشگاه اراک موفق به کسب رتبه چهارم در بیست و دومین دوره مسابقات دانشجویی آمار کشور شد.
در این دوره از مسابقات که توسط انجمن آمار ایران و به میزبانی دانشگاه شیراز در در روزهای ۳۰ مرداد الی ۱ شهریور و در دو بخش  نظری و کاربردی برگزار شد، تیم دانشجویی آمار دانشگاه اراک متشکل از محراب عتیقی، آتوسا رستمی و  یاسمن عبدالحمیدی شرکت داشت.
در پایان این دوره، در بخش انفرادی محراب عتیقی رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. همچنین در بخش کاربردی و نیز در مجموع هر دو بخش کاربردی و نظری تیم دانشجویی دانشگاه اراک موفق به کسب رتبه چهارم شد. 
لازم به ذکر است در مجموع، تیم های دانشگاه تهران، فردوسی مشهد و شیراز به ترتیب حایز رتبه های اول تا سوم شدند. 
تیم های رازی کرمانشاه، الزهرا، شهید بهشتی، مازندران، بیرجند،علامه طباطبایی، و صنعتی اصفهان نیز پس از دانشگاه اراک در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
آدرس کوتاه :