موفقیت تیم دانشگاه اراک در مسابقه طراحی و ساخت نانو ماهواره مکعبی

موفقیت تیم دانشگاه اراک در مسابقه طراحی و ساخت نانو ماهواره مکعبی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، تیم StarSyche Avionics team مستقر در مرکز نوآوری مبین موفق به کسب رتبه ششم از بین ۳۹ تیم شرکت کننده در مسابقه طراحی و ساخت نانو ماهواره مکعبی شد.

در این مسابقات که زیرنظر سازمان فضایی ایران برگزار شد، تیم دانشگاه اراک متشکل از آقایان و خانم ها امیرحسین نوروزی، محمد بیات، میلاد طلایی، شهره نیکوروش، فرید شکری، علی رحیمی و با راھنمایی دکتر مھدی بزرگی عضو ھییٔت علمی گروه برق دانشگاه اراک حاضر شده بود.

لازم به ذکر است، کیوب ست یک نوع ماھواره در ابعاد کوچک است که از قطعات الکترونیکی و سخت افزارھای استاندارد تشکیل شده است. کیوب ست ھا اغلب به عنوان پلتفرم ھای شبیه سازی فضایی برای تست و توسعه فناوری ھای جدید استفاده می شوند، هم چنین می توان از آنها به عنوان ماھواره ھای کوچک مستقل نیز استفاده کرد.

کیوب ست ها، به دلیل ابعاد کوچک، به راحتی در بخش ھای بارگذاری ماھواره ھای بزرگتر جای می گیرند و می توانند به صورت گروھی بر روی یک راکت فضایی حمل شوند.از کاربردھای اصلی کیوب ست ھا می توان به تحقیقات علمی، پایش های محیط زیستی، ارتباطات فضایی و اینترنت اشیاء اشاره کرد.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماید.