موفقیت شاخص یک شرکت مرکز رشد دانشگاه اراک در تجاری سازی فناوری

موفقیت شاخص یک شرکت مرکز رشد دانشگاه اراک در تجاری سازی فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ شرکت ارگ سازه آریامهر از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه اراک موفق به بومی سازی دانش فنی و تجاری سازی پوشش های ضد حریق سازه های فلزی گردیده است. دوشنبه 26 فروردین ماه ریاست سازمان آتش نشانی اراک با همراهی کارشناسان فنی ضمن بازدید از آزمایشگاه حریق از نزدیک در جریان روند توسعه محصول و آزمایشهای مربوطه در دانشگاه قرار گرفته و کیفیت محصول توسعه یافته را مورد تایید قرار دادند.

گفتنی است شرکت مزبور پس از طی دوره رشد و توسعه فناوری مزبور در حال حاضر به تولید انبوه محصول خود شهرک صنعتی شماره یک اراک پرداخته و جمعا 6 نفر در این واحد مشغول به کار می باشند. ضمنا پروژه اجرای عایق ضد حریق در ساختمان شماره 3 دادگستری توسط این شرکت شده و با موفقیت به پایان رسیده است.

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک این موفقیت به دانشگاهیان محترم از زحمات همکاران حوزه معاونت پژوهشی سپاسگزاری نموده و ادامه این مسیر را یکی از شاخص های ارزنده رشد دانشگاه می پندارد.