موفقیت محققان دانشگاه اراک در معرفی یک نانو جاذب با ظرفیت بالا برای جذبCO۲

موفقیت محققان دانشگاه اراک در معرفی یک نانو جاذب با ظرفیت بالا برای جذبCO۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، امروزه اثرات گازهای گلخانه‌ایی مانند CO۲ در گرمایش عمومی زمین و تبعات زیست محیطی آن کاملا آشکار است. در همین راستا؛ سرمایه گذاری زیادی در تحقیقاتی صورت میگیرد که فرایند جذب و یا تبدیل CO۲ به مواد دیگر را ممکن سازد. با توجه به اهمیت موضوع در گروه تحقیقاتی شیمی فیزیک دانشگاه اراک به سرپرستی دکتر محمد سلیمان نژاد و در قالب رساله دکتری سرکار خانم رحیمی؛ تحقیقی به منظور طراحی یک نانو جاذب با ظرفیت بالا انجام شده است. نتایج محاسبات مکانیک‌ کوانتمی نشان داد که بوراکسین میتواند ۵ ملکول CO۲ را با درصد وزنی ۵۷/۷ جذب کند که این نتیجه به دلایل زیر قابل توجه است.

اول آنکه تک لایه بوراکسین سنتز شده است و ثانیا درصد وزنی حاصل شده در این تحقیق از نتایج گزارش شده در تحقیقات گذشته در منابع علمی بیشتر و مطلوبتر می‌باشد.

نتیجه این تحقیق که در مجله بسیار معتبر New Journal of Chemistry از مجلات انجمن سلطنتی شیمی انگلستان با مرتبه Q۱ پذیرفته شده است؛ می تواند راهگشای یک افق جدید و کاربردی برای جذب CO۲ باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه اراک با تبریک به محققان این طرح پژوهشی، برای ایشان موفقیت روز افزون را از خداوند متعال خواستار است.