موفقیت نشریه Journal of Wildlife and Biodiversity دانشگاه اراک در قرار گرفتن در فهرست نشریات ESCI و دریافت اولین ضریب تاثیر

موفقیت نشریه Journal of Wildlife and Biodiversity دانشگاه اراک در قرار گرفتن در فهرست نشریات ESCI و دریافت اولین ضریب تاثیر

نشریه بین المللی دانشگاه اراک با عنوان Journal of Wildlife and Biodiversity برای اولین بار موفق به کسب ضریب تأثیر (Impact Factor) شد. این نشریه به عنوان اولین نشریه دانشگاه اراک موفق به کسب نمایه در پایگاه استنادی Journal Scientific Reports (JCR) و دریافت ضریب تاثیر ۰/۷ شد. موسسۀ Clarivate Analytics صاحب امتیاز پایگاه معتبر WOS ، نشریه Journal of Wildlife and Biodiversity را با ضریب تاثیر ۰/۷ در فهرست Emerging Sources Citation Index (ESCI) قرار داد. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه اراک نشریه Journal of Wildlife and Biodiversity به سردبیری دکتر مرتضی نادری دانشیار گروه آموزشی محیط زیست و به صاحب امتیازی دانشگاه اراک منتشر می شود. این نشریه از سال ۲۰۱۷ آغاز به کار نموده و پیش از این نیز در فهرست نمایه پایگاه های ISC و Scopus قرار گرفته بود

آدرس کوتاه :