میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله بر تمام آزادگان جهان تهنیت باد.

میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله بر تمام آزادگان جهان تهنیت باد.

آدرس کوتاه :