نام دکتر آبتین عبادی از دانشگاه اراک در میان سرآمدان علمی کشور

نام دکتر آبتین عبادی از دانشگاه اراک در میان سرآمدان علمی کشور


دکتر آبتین عبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک در جمع 100 سرآمد علمی کشور قرار گرفت.

نام دکتر آبتین عبادی از دانشگاه اراک در میان سرآمدان علمی کشور

دکتر آبتین عبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک در جمع 100 سرآمد علمی کشور قرار گرفت.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، نام دکترآبتین عبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک در میان سرآمدان علمی کشور قرار گرفته است.
 
دکتر حسین مستعان، مدیر روابط عمومی دانشگاه اراک درمورد شیوه انتخاب و مکانیزم رقابتی در این فدراسیون اذعان داشت: این فدراسیون سالانه ۱۰۰ نفر از اعضا هیات علمی کشور در کل رشته های پزشکی و غیر پزشکی  که دارای دستاوردهای پژوهشی برتر هستند را رصد،  شناسایی، ارزیابی و حمایت می کند.
شرایط اولیه برای ورود به فرآیند ارزیابی دو شاخص زیر می‌باشد: اولا محقق عضو هیأت علمی یک موسسه علمی/ پژوهشی کشور باشد و ثانیا یکی از شرایط زیر را دارا باشد:
 
۱- حداقل یک مقاله منتشر شده در نشریات برتر (مقاله برتر) مورد تأیید فدراسیون به عنوان نویسنده مسئول دربازه زمانی  مشخص با آدرس (Affiliation) یکی از مؤسسات پژوهشی ایران؛
۲- ارائه سخنرانی به عنوان سخنران کلیدی یا مدعو (سخنرانی معتبر) در کنگره‌های معتبر جهانی مورد تأیید فدراسیون
 
 لازم به ذکر است که  شناسایی و انتخاب سرآمدان علمی توسط فدراسیون انجام می‌شود و نیازی به ارسال مدرک و اقدام خاصی نیست و تمامی اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استخراج می‌شوند. اعتبار علمی افراد در صورتی که دارای شرایط اولیه باشند، سنجیده شده و امتیازدهی و رتبه‌بندی می‌شود.
 
برای محاسبه اعتبار علمی افراد از 2 شاخص کیفیت انتشارات (تعداد مقاله‌های برتر، تعداد سخنرانی‌های معتبر، میانگین ارجاعات و شاخص اچ (h-index) هر فرد تقسیم بر سن علمی افراد) و ارجاعات باکیفیت (تعداد ارجاعات از نشریات برتر) استفاده می‌شود.
 
دکترمستعان تصریح کرد: این افراد براساس اعتبار علمی رتبه‌ دهی و حمایت می‌شوند. این حمایتها شامل پژوهانه‌های نقدی، گرنت‌های خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، حمایت از شرکت در کنگره‌های معتبر بین‌المللی، حمایت از جذب محقق پسادکتری و ... می‌باشد.
 
فدراسیون سرآمدان علمی کشور با هدف دستیابی به مرجعیت علمی با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و از ابتدای سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرده است. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند و دارای بنیه علمی قوی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در منطقه سوق دهد.
 

 

 

 

آدرس کوتاه :