نام پرافتخار دو عضو هیئت علمی دانشگاه اراک در فهرست سرآمدان علمی کشور برای سومین سال پیاپی

نام پرافتخار دو عضو هیئت علمی دانشگاه اراک در فهرست سرآمدان علمی کشور برای سومین سال پیاپی

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، برای سومین سال پیاپی نام دو عضو هیات علمی دانشگاه اراک را در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، و به نقل از معاونت پژوهشی و فناوری، ، فدراسیون سرآمدان علمی ایران دکتر محمد یاسر معصومی استادیار گروه آموزشی شیمی و دکتر آبتین عبادی دانشیار گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشگاه اراک را برای سومین سال متمادی به عنوان سرآمد علمی کشور معرفی نمود.

بدین ترتیب دانشگاه اراک برای سومین سال پیاپی در فهرست سرآمدان علمی کشور در میان کل موسسات آموزش عالی و پزشکی کشور قرار گرفت و با کسب امتیاز 645 به عنوان رتبه بیست و یکم سرآمدان علمی کشور معرفی شد.

شایان ذکر است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف دستیابی ایران به مرجعیت علمی جهان، فدراسیون سرآمدان علمی ایران را در سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی کرده است. از جمله مهم‌ترین اقدامات این فدراسیون، شناسایی و انتخاب محققان معتبر، متعهد و پیشرو تحت عنوان سرآمدان علمی و حمایت از آنها می‌باشد. این فدراسیون در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی کشور را که دارای دستاوردهای پژوهشی برتر، مطابق با آیین نامه فدراسیون بوده را به عنوان سرآمد علمی ایران شناسایی و حمایت کرده است. این افراد بر اساس اعتبار علمی، رتبه‌دهی و حمایت می‌شوند.

همچنین فهرست موسسات آموزش عالی و پزشکی کشور که در سال 1401 حائز رتبه سرآمدان علمی کشور  شده اند به پیوست می باشد.

 

آدرس کوتاه :