نتایج شمارش آرای ماخوذه در انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه اراک سال 1400- مرحله دوم

نتایج شمارش آرای ماخوذه در انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه اراک سال 1400- مرحله دوم

با سپاس از مشارکت دانشجویان عزیز در مرحله دوم انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه اراک در سال 1400 بدینوسیله نتایج شمارش آرای ماخوذه را به ترتیب اکثریت آرا بحضورتان تقدیم می نماید:

تعداد رای رشته نام و نام خانوادگی ردیف
180 حقوق محمد جواد لرستانی 1
165 مشاوره زهرا زارعی 2
158 حقوق مریم سادات موسوی 3
157 ریاضیات و کاربردها فاطمه قاسمی 4
151 حقوق هادی هنرمندراد 5
148 حقوق مهلا فریدونی 6
141 مهندسی عمران پیام مومن پورفاضلی 7
115 مهندسی اب مهدی دارستانی فراهانی 8
113 فیزیک مهندسی سمانه هداینی 9
57 طراحی کاربردی پیمان کریمی 10
46 فیزیک فاطمه صفری 11
28 ادبیات فارسی رضوان اکبری 12

*اعضای علی البدل با رنگ نارنجی مشخص شده اند

بر اساس آرای ماخوذه از دانشجویان  شرکت کننده در مرحله دوم  انتخابات، 9 نفر ابتدایی لیست  فوق به عنوان اعضای اصلی و نفرات دهم تا دوازدهم بعنوان اعضای علی البدل شورا از سوی دانشجویان دانشگاه اراک انتخاب گردیده اند.

با عنایت به ماده 19 شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان کشور داوطلبان شورا در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی رای دهندگان (صرف نظر از تعداد و درصد آنها)حائز شرایط شناخته خواهند شد.

کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه اراک در سال 1400

آدرس کوتاه :