نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه اراک

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه اراک

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند
بنابر اطلاعیه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک، نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم بدین ترتیب خواهد بود.

امتحانات مقطع دکتری به صورت حضوری برگزار می گردد.
امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۹ وماقبل به صورت حضوری برگزار می گردد. امتحانات مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

آدرس کوتاه :