نحوه برگزاری ترم ۹۹۱ در دانشگاه اراک

نحوه برگزاری ترم ۹۹۱ در دانشگاه اراک

مصوبات جلسه فوق العاده شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص نحوه برگزاری ترم ۹۹۱ در دانشگاه اراک:

۱)  کلاس های آموزشی مقطع  دکتری در نیمسال ۹۹۱ به صورت حضوری  خواهد بود.

۲) برگزاری کلاس های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد به شکل حضوری یا غیر حضوری به دانشکده ها واگذار گردید. در صورت برگزاری حضوری کلاسها، مسئولیت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامتی دانشجویان و اساتید بر عهده مسئولین دانشکده مربوطه خواهد بود.

۳) برگزاری کلاس های آموزشی مقطع کارشناسی و کاردانی به صورت غیر حضوری خواهد بود. کلاس های عملی به شکل تفکیک دانشکده ای و طبق برنامه اعلامی حضوری خواهد بود.

۴) مبنای آموزش غیر حضوری در نیمسال ۹۹۱به شکل آموزش بر خط online می باشد. البته آموزش به شکل تلفیقی ۵٠٪ برخط online و ۵٠٪ برون خط offline می تواند صورت پذیرد. اساتید موظف هستند تمامی محتوای درسی خود را به شکل برون خط در اختیار دانشجویان قرار دهند.

نکته مهم: با توجه به بحران گسترش ویروس کرونا تصمیمات ستاد پدافند زیستی استان مرکزی و ستاد ملی مقابله با کرونا بر تصمیمات دانشگاه اولویت دارد و تصمیمات دانشگاه در صورت عدم تضاد و مغایرت با تصمیمات مذکور قابلیت اجرایی خواهند داشت.

?? در پایان متذکر می گردد که بر اساس تصمیم ابلاغی ستاد پدافند زیستی استان فعالیت حضوری مراکز دانشگاهی تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مجاز نمی باشد.

 

آدرس کوتاه :