نحوه فعالیت واحد های مختلف دانشگاه تا تاریخ 20 فروردین 1399

نحوه فعالیت واحد های مختلف دانشگاه تا تاریخ 20 فروردین 1399

با سلام و آرزوی بهروزی
حسب مصوبات ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا و بنابر مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، نحوه فعالیت دانشگاه از روز شنبه ۱۶ فروردین ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:
کلیه واحدهای دانشگاه به جز واحد امور مالی تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ تعطیل می¬باشند. حضور کارکنان واحد مالی از روز شنبه مورخ ۱۶ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی به صورت گردشی با حضور یک سوم همکاران در دانشگاه انجام خواهد شد که هر شیفت به صورت یک روز کار و دو روز استراحت در نظر گرفته شده است و تا اطلاع ثانوی به همین شکل ادامه خواهد یافت. ساعت کار در روزهای کاری از ۸ صبح الی ۱۳ می باشد. در این راستا لازم است مدیر حوزه مربوطه فهرست افراد هر یک از شیفت های کاری را ارائه و به امور اداری ارسال نمایند.
لازم به ذکر است، هر یک از همکاران محترم و یا نزدیکان آنها که در طول روزهای گذشته دچار علائم بیماری بوده اند، جهت جلوگیری از هر گونه شیوع احتمالی ویروس، الزاما و حتما موضوع را به مدیر حوزه خود اطلاع دهند.

حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه اراک