نخستین اجلاسیه فعالین فرهنگی شهر اراک

نخستین اجلاسیه فعالین فرهنگی شهر اراک

نخستین اجلاسیه فعالین فرهنگی شهر اراک روز شنبه ۸ مرداد ماه با حضور استاندار مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد